چهارمین کنگره کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس با حضور آقای دکتر شکوهی متخصص طب اورژانس و فلوشیپ سونوگرافی از دانشگاه جرج واشنگتن امریکا

محل و تاریخ برگزاری : تهران -  ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ تیر ماه۱۳۹۷