کارگاه پیشرفته سونوگرافی بر بالین در مراقبت های اورژانس و بحرانی ( 29 و 30 فروردین 1398 ) + 10 امتیاز بازآموزی

تهران - هتل بوتیک ط.بی

کارگاه یک روزه احیای قلبی - تنفسی پایه (BLS) توسط مدرسین رسمی HSF از کانادا + اعطای مدرک بین المللی ( 6 اسفند 1397)

 

کارگاه ونتیلاسیون مکانیکی پیشرفته (۲۵ و ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷) + امتیاز بازآموزی

محل برگزاری : تهران - هتل اسکان الوند

کارگاه تهویه مکانیکی (آموزش ونتیلاتور) در بخش اورژانس (28 آبان 1397)

 

لینک ثبت نام :

 

http://www.isem.ir/index.php/fa/?option=com_rsform&view=rsform&formId=13

 

کارگاه یک روزه سونوگرافی بر بالین (27 آبان 1397)

 

لینک ثبت نام :

 

http://www.isem.ir/index.php/fa/?option=com_rsform&view=rsform&formId=13