بدینوسیله به اطلاع می رساند کارگاه یک‌ روزه‌ اکوکاردیوگرافی و سونوگرافی داپلر دربخش اورژانس (تئوری و عملی) توسط انجمن علمی طب اورژانس درتاریخ دوشنبه ۲۳دی سال۹۸ درمرکزمهارتهای بالینی

 

 انجمن علمی تخصصی طب اورژانس‌ ایران با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهداشت جهانی-دفتر مستقر در ایران اقدام به برگزاری دو دوره کارگاه‌ سه روزه ی اصول مدیریت

 

کارگاه پیشرفته سونوگرافی بر بالین در مراقبت های اورژانس و بحرانی ( 30 آیان و 1 آذر ماه 1398) + 10 امتیاز باز آموزی

 

کارگاه پیشرفته مدیریت راه هوایی با استفاده از ابزار های اندوسکوپیک در مراقبت های اورژانس و بحرانی (22 شهریور 1398) + امتیاز باز آموزی

 

 

اولین کنفرانس و کارگاه کاربرد های سونوگرافی و چهارمین کارگاه کاربرد های اکو کاردیوگرافی در مراقبت های ویژه + امتیاز بازآموزی

کارگاه دو روزه کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس ( 6 و 7 تیرماه 1398) + امتیاز بازآموزی

کارگاه اقدامات حیاتی پیشرفته برخورد با بیماران ترومایی (ATLS) - 25 لغایت 27 تیرماه 1398 همراه با حداکثر امتیاز بازآموزی

محل برگزاری : مشهد - مرکز مهارت های بالینی بیمارستان امام رضا (ع)

کارگاه سونوگرافی بر بالین در مراقبت های اورژانس (14-13 تیرماه 1398) + 10 امتیاز بازآموزی

برگزار کننده : گروه آموزشی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن علمی طب اورژانس ایران

کارگاه پیشرفته سونوگرافی بر بالین در مراقبت های اورژانس و بحرانی ( 29 و 30 فروردین 1398 ) + 10 امتیاز بازآموزی

تهران - هتل بوتیک ط.بی