کارگاه ونتیلاسیون مکانیکی پیشرفته (۲۵ و ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷) + امتیاز بازآموزی

محل برگزاری : تهران - هتل اسکان الوند

کارگاه تهویه مکانیکی (آموزش ونتیلاتور) در بخش اورژانس (28 آبان 1397)

 

لینک ثبت نام :

 

http://www.isem.ir/index.php/fa/?option=com_rsform&view=rsform&formId=13

 

کارگاه یک روزه سونوگرافی بر بالین (27 آبان 1397)

 

لینک ثبت نام :

 

http://www.isem.ir/index.php/fa/?option=com_rsform&view=rsform&formId=13

 

کارگاه احیای قلبی - ریوی پایه و پیشرفته به همراه رویکرد به دیس ریتمی (26 آبان 1397) + 5 امتیاز بازآموزی

لینک ثبت نام :

 

انجمن علمی طب اورژانس ایران برگزار می کند
دوره تئوری/ عملی دو روزه (6 ساعت) فیزیک اولتراسوند به همراه آشنایی و مهارت کار با دستگاه
 آموزش دستگاه