مسئولان وزارت بهداشت خبری مبنی بر آزادشدن  ۷۹ قلم داروی (OTC) (over-the-counter) که همان دارو‌های بدون نسخه هستند؛ مطرح کردند.

 

دستورالعمل نحوه تجویز ویزیت های اورژانس و نیز شرایط پرداخت آنها به متخصصین طب اورژانس از طریق فایل های زیر قابل دسترسی می باشد :

به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران ، بدنبال صدور بخش نامه داخلی در استان خراسان رضوی مورخ ۹۷/۱/۲۲ مبنی بر عدم پرداخت بیمه ها در اقدامات پرستاری مثل تعبیه آنژیوکت و گچ و آتل و سونداژ و