به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران ، بدنبال صدور بخش نامه داخلی در استان خراسان رضوی مورخ ۹۷/۱/۲۲ مبنی بر عدم پرداخت بیمه ها در اقدامات پرستاری مثل تعبیه آنژیوکت و گچ و آتل و سونداژ و ....و استناد بیمه های شهدای لنجان استان اصفهان به این نامه، طبق بخش نامه وزیرمحترم بهداشت و درمان مورخ ۹۷/۰۳/۲۴ اینگونه بخشنامه های داخلی و استناد به هم و بدون هماهنگی با شورای عالی بیمه خلاف قانون و دستورصریح وزیر محترم بهداشت و درمان می باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید