به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران ، در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره انجمن طب اورژانس ( شاخه استان یزد ) و نیز سایر متخصصین طب اورژانس در این استان در تاریخ 12 مهرماه 1398 برگزار

به دنبال مطالبات اخیر متخصصین طب اورژانس در ایران ، به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران پس از مذاکرات اولیه با مقام عالی وزارت، مهمترین معضلات پیش روی همکاران محترم متخصص طب اورژانس به

به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران سیزدهمین کنگره سالانه طب اورژانس در تاریخ 26 تا 28 آبان ماه 97  برگزار خواهد شد

❇️ دکتر غلامرضا معصومی دبیر علمی

 

به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران پیرو جلسه ای در محل دفتروزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور، با حضور مقام محترم وزارت جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی ،معاونین آموزش و

شرایط و نحوه عضویت در انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران اعلام شد

 

به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران در حال حاضر ثبت نام فقط برای افراد زیر مقدور می باشد :

به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران پیرو انتخابات انجام شده مورخ 97/4/8، با حضورنمایندگان رسمی نظام پزشکی یزد و نماینده رسمی انجمن علمی طب اورژانس ایران و با اکثریت آرا در هتل صفائیه یزد