اعتراض انجمن علمی طب اورژانس ایران درخصوص نامه ارسالی از شورای آموزش تخصصی پزشکی و اداره نظارت و اعتباربخشی اموردرمان وزارت بهداشت و درمان، در موردفعالیت متخصصین طب اورژانس در مطب های خصوصی

منبع خبر : وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید