به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران پیرو جلسه ای در محل دفتروزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور، با حضور مقام محترم وزارت جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی ،معاونین آموزش و درمان، آقایان دکترلاریجانی و دکترجان بابائی، قائم مقام محترم معاونت درمان آقای دکتر قدیمی ،قائم مقام دبیرشورای آموزش تخصصی آقای دکتر ایدنی و مدیرکل محترم دفترمدیریت بیمارستانی آقای دکترکلانتری و نمایندگان محترم هیات بوردآقایان دکتربیداری، دکترفرهمند و دکترارحمی و نمایندگان انجمن علمی طب اورژانس آقایان دکترتوکلی،دکترمعصومی ودکتر صالحی تشکیل شد که در نهایت ضمن بحث و تبادل نظردرموردمشکلات طب اورژانس نتایج ذیل حاصل گردید که نیاز به پیگیری مجدد دارد :

:

۱. ارائه مجدد کوریکولوم جدیدرشته طب اورژانس توسط هیات محترم بوردجهت تصویب و قول مساعدت جهت تصویب آن از طرف مقام محترم وزارت ومعاونت محترم آموزش، بدون افزایش طول دوره رزیدنتی. مسئولین مدیریت و پیگیری این مساله آقایان دکتر بیداری و دکتر ارحمی.

۲. موافقت مقام محترم وزارت و معاونین محترم با امکان شرکت درآزمون فلوشیپ ICU و راه اندازی فلوشیپهای اطفال و تروما. مسئول مدیریت و پیگیری امورمربوطه :آقای دکتر فرهمند.

۳. محول کردن تصمیم گیری نهایی جهت شیوه نظام پرداخت به نظر کارشناسی کارگروه متشکل ازمدیران محترم درمان وزارت بهداشت و درمان و نمایندگان انجمن علمی طب اورژانس و هیات بورد.مسئول مدیریت امورمربوطه آقای دکتر سهیل صالحی(که درراستای مذاکرات قبلی با معاونت محترم درمان قبلا۴ جلسه دراین موردتشکیل شده و که به مصوباتی هم منتج شده است.)

۴.تهیه و ارائه آیین نامه اولیه مراکز جامع اورژانس (Urgent Care Center) به معاونت محترم درمان جهت تصویب و همچنین ارائه پیشنهادات جهت ابلاغ مصوباتی درراستای بکارگیری متخصصین طب اورژانس در بخش اورژانس بیمارستان های خصوصی بزرگتربه صورت اجباری. مسئول مدیریت و پیگیری امورمربوطه:آقای دکترمعصومی.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید