به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران :

با حکم معاون درمان وزیر بهداشت؛ سرپرست دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان منصوب شد

دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت در حکمی، دکتر محمدتقی طالبیان (متخصص طب اورژانس و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران ) را به عنوان سرپرست دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان منصوب کرد

 

 متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدتقی طالبیان عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

با اهداء سلام


نظر به دانش، توانمندی و سوابق شایسته جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان منصوب می شوید امید است جنابعالی با اتکال به خداوند وبا استفاده از توان کارشناسی و اجرایی همکاران محترم در آن اداره کل و دانشگاهها و صاحب نظران در انجام وظایف مشروحه ذیل موفق باشید


1- برنامه ریزی برای انجام نظارت فعال بر فرآیندهای ارائه خدمات تشخیصی درمانی و عملکرد موسسات پزشکی سراسر کشور به منظور پیشگیری از تخلفات بویژه تخلفات حرفه ای و تعرفه ای


2- استفاده مناسب از شاخص های مهم حیاتی مثل مرگ مادران باردار، نوزادان و ... هم چنین رضایت مندی گیرندگان خدمت در ارزیابی عملکرد و اعتبار بخشی در موسسات پزشکی کشور به منظور ارتقاء این شاخص ها در مراکز ارائه خدمت


3- نظارت بر اجرای برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور


4- برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد موثر کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی در دانشگاههای علوم پزشکی در راستای اقدامات باز دارنده و اثر بخش در برخورد با تخلفات


5- برنامه ریزی جهت تدوین ، بازنگری و اصلاح آئین نامه های تاسیس موسسات پزشکی با توجه به پیشرفت تکنولوژی در حیطه خدمات سلامت مطابق با سیاست های وزارت بهداشت


6- اصلاح و ارتقاء فرآیندهای صدور پروانه های موسسات پزشکی به منظور تسهیل و تسریع در پاسخگویی به متقاضیان از طریق بستر وسامانه های الکترونیکی


7- برنامه ریزی جهت انسجام ، نظام بخشی و ارتقای کیفیت فعالیت های کمیسیونهای ماده 20 و تبصره ماده 4 قانون حفاظت در برابر اشعه وارتقا فرآیند های صدور پروانه های موسسات پزشکی


8- برنامه ریزی جهت توسعه صنعت گردشگری سلامت، تسریع در ایجاد شرکت های تسهیل گر و ارتباط آنها با تمام بیمارستانهای دارای IPD و اعتبار بخشی ونظارت مستمر بر فعالیت های انجام شده در این زمینه با همکاری سازمان ذیربط و هم چنین نظارت بر روند ارائه خدمات گردشگران سلامت


دکتر قاسم جان (معاون درمان)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید