به گزارش کانال خبری انجمن طب اورژانس ایران پیرو انتخابات انجام شده در استان های اصفهان و خوزستان شاخه های انجمن علمی طب اورژانس در این دو استان بطور رسمی شروع به فعالیت کردند.

? به گزارش کانال خبری ویژه پزشکان سازمان بیمه سلامت در مکاتبه ای با دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت کشور پیشنهاد داده بود که اصلاحاتی در آیین نامه پرداخت دوکا به پزشکان متخصص شاغل در مراکز بهداشتی و


مشاور عالی سازمان سنجش گفت: آزمون استخدامی پزشکان متخصص دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت روز صبح جمعه 22 دی ماه 96 برگزار می‌شود.

 

به گزارش خبرآنلابن، هیات وزیران در جلسه 28 خردادماه 1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی

به گزارش یکی از کاربران (در کانال تلگرام طب اورژانس) ،  نیمه شب گذشته پزشک خانم متخصص طب اورژانس در اورژانس بیمارستان 5 آذر گرگان مظلومانه مورد ضرب و شتم بیمار مَرد و همراهانش قرار گرفت، به

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با حمایت کامل از روند توسعه طب اورژانس، برنامه دراز مدت خود در این حوزه را تأمین پزشک متخصص طب اورژانس برای حضور در تمامی بیمارستان های استان تعریف کرده است