دو آزمون بورد تخصصى در سال٩٧
طبق تقويم آزمون هاى علوم پزشكى منتشر شده توسط وزارت بهداشت:
در سال ٩٧ آزمون بورد تخصصى و فوق تخصصى در دو نوبت شهريور و بهمن برگزار ميشود.
1️⃣ رديف ٢٠- آزمون كتبى دانشنامه تخصصى و فوق تخصصى بالينى پزشكى ( بورد تخصصى دوره ٦٥ و بورد فوق تخصصى دوره ٣٢ ) هشتم و نهم شهريور ١٣٩٧

2️⃣رديف ٣٠- آزمون كتبى دانشنامه تخصصى و فوق تخصصى بالينى پزشكى ( بورد تخصصى دوره ٦٦ و بورد فوق تخصصى دوره ٣٣ ) يازدهم بهمن ١٣٩٧

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید