در جدول ظرفیت کل پذیرش رشته طب اورژانس در چهل و هفتمین دوره آزمون دستیاری سال 1399 در مقایسه با چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار سال 1397 متاسفانه مجددا شاهد افزایش تعداد کرسی ها در آزمون دستیاری از 353 کرسی در سال 97 به 400 کرسی در سال 99 می باشیم !!!

آیا اعضای هیات بورد رشته طب اورژانس که سالهاست دستیاران ، متخصصین و جایگاه ارزشمند این رشته تخصصی را نادیده گرفته و به حال خود رها نموده اند تدبیری جدید برای آینده این رشته ، متخصصین و این جمعیت فارغ التحصیل نموده اند که ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری را افزایش داده اند ؟!

وقتی مسئولین محترم در وزارت بهداشت و درمان کشور متخصصین و دستیاران این رشته تخصصی را کاملا نادیده گرفته و پاسخگوی هیچکدام از مطالبات آنها نیستند ، با مجبور ساختن این متخصصین به کار صرفا در اورژانس های بیمارستانی اجازه تاسیس مطب یا کلینیک های سرپایی را به آنها نمی دهند ، صلاحیت تجویز اساسی ترین دارو ها را از این متخصصین سلب می نمایند و ... ، آیا اضافه نمودن کرسی های رزیدنتی در آزمون دستیاری سال جاری جز به استهزا گرفتن متخصصین این رشته تخصصی معنای دیگری می تواند داشته باشد ؟!

وقتی شرکت های بیمه گر با بهانه های مختلف حاضر به خرید خدمات متخصصین این رشته تخصصی نبوده و با کسورات فراوان در اورژانس های بیمارستانی جایگاه و درآمد این رشته تخصصی را به کمترین میزان در مقایسه با متخصصین سایر رشته های تخصصی و حتی پزشکان عمومی رسانده اند و نیز حتی نسخ سرپایی این متخصصین را به عنوان حق قانونی یک پزشک نپذیرفته و کاملا نادیده می گیرند آیا مجددا انتظار افزایش استقبال از این رشته تخصصی با افزایش ظرفیت در آزمون دستیاری دارند ؟!

این سوالات را در درجه اول هیات بوردی پاسخ دهد که برای این رشته تخصصی نه پدری می کنند نه مادری و صرفا فرزند آوری !

 

(خانه متخصصین طب اورژانس ایران)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید