فرم ها و دستور العمل ها

 

برای دریافت دستورالعمل كشوری كوروناويروس جديد ( n-COV 2019 ) اینجا را کلیک کنید

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
نسخه بهمن ماه
١٣٩٨