به گزارش وبسایت انجمن علمی طب اورژانس ایران ، در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره انجمن طب اورژانس ( شاخه استان یزد ) و نیز سایر متخصصین طب اورژانس در این استان در تاریخ 12 مهرماه 1398 برگزار گردیده ، مشکلات عمده صنفی توسط این متخصصین در مراکز آموزشی و درمانی ارائه و تصمیماتی در این خصوص اخذ گردیده است . پیرو این نشست مقرر شده جلسه ای مجدد در روزهای آتی مهرماه 1398 برگزار و متن صورت جلسه نهایی نیز متعاقبا اعلام گردد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید