وبینار بین المللی مبارزه با اپیدمی covid19 و تجارب بیمارستانهای کشورهای منتخب اروپا ( سه شنبه 25 شهریور 1399 از ساعت 13:30 الی 15 به وقت تهران )

 

لینک شرکت در وبینار : 

https://www.skyroom.online/ch/iums-ihf2020/room