خانه متخصصین طب اورژانس ایران در تاریخ 30 آذر ماه 1396 با هدف یکپارچه سازی و اطلاع رسانی و نیز گسترش رشته تخصصی طب اورژانس در ایران راه اندازی گردیده است ، با توجه به اینکه رشته تخصصی طب اورژانس طی چند سال اخیر در ایران راه اندازی شده و در زمینه خدمت رسانی به جامعه پزشکی کشور تلاش های بسیاری داشته ، این وبسایت با هدف حمایت و توسعه و گسترش هرچه بیشتر این رشته تخصصی و نیز پیگیری هرچه بهتر مطالبات متخصصین طب اورژانس راه اندازی شده و فعالیت خواهد نمود  .