نامه ۵ سال قبل رئیس وقت جامعه جراحان و رئیس فعلی نظام پزشکی کشور به وزیر محترم بهداشت در مخالفت با رشته تخصصی طب اورژانس و نیز حضور متخصصین طب اورژانس در مراکز آموزشی و خصوصی که این نامه همچنان نیز در وبسایت جامعه جراحان ایران موجود می باشد .

تضاد منافع درمراکز خصوصی و دانشگاهی عامل اصلی نگارش نامه علیه رشته تخصصی ارزشمند و حیات بخش طب اورژانس توسط رئیس فعلی نظام پزشکی کشور.

مشاهده این نامه در وبسایت جامعه جراحان ایران :


http://www.iraos.org/news/view/newsid/27/lang/fa

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید