هر چهار متخصص طرحی طب اورژانس در ایلام به دلیل مشکلات لاینحل اورژانسهای بیمارستان  این استان درخواست جابجایی محل خدمت داده اند.

به دنبال مشکلات پیش روی این همکاران و متاسفانه عدم همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام علی رغم پیگیری های قبلی این متخصصین ،

متن ارسالی علت درخواست جابجایی این همکاران به کمیسیون جابجایی که برای خانه متخصصین طب اورژانس ایران ارسال شده است بدین شرح می باشد :

اینجانب با توجه به عدم وجود شرایط مناسب کاری برای متخصصین طب اورژانس در استان ایلام که علی رغم پیگیری های مکرر متأسفانه بعلت عدم همکاری دانشگاه ایلام تغییر مثبتی در شرایط موجود صورت نگرفته درخواست جابجایی محل طرح از این شهر را دارم

عمده مشکلات که منجر به این تصمیم شده است بدین شرح است:

۱-عدم وجود تریاژ حتی در اورژانسهای مراکز سانتر آموزشی این استان (چندین نوبت در این زمینه پیگیری انجام شده و علی رغم دخالت همکاران واحد اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت متأسفانه حتی فضای فیزیکی مناسب به تریاژ تخصیص داده نشده است)


۲-عدم وجود امنیت و انتظامات مناسب در اورژانس های شهر ایلام (در این زمینه هم با توجه به پاسخگو نبودن ریاست بیمارستان و مدیران دانشگاه ایلام درخواست مساعدت از دکتر توکلی گردید که تا کنون تغییری در شرایط امنیتی اورژانسها حاصل نگردیده است)


۳-تصمیمات فی البداهه دانشگاه علوم پزشکی ایلام بدون درنظر گرفتن شرایط پزشکان شاغل در آن استان،از قبیل تغییر ناگهانی برنامه کشیک تعطیلات نوروز متخصصین بدون درنظر گرفتن شرایط رفت و آمد به شهر ایلام و یا وضعیت خانوادگی پزشکان


۴-بی حرمتی مکرر مدیران بیمارستان در پاسخ به درخواستهای به حق متخصصین اورژانس (از جمله تریاژ و امنیت و ...)


۵-علی رغم راه اندازی طب اورژانس در مرکز مصطفی خمینی ایلام پس از پیگیریها و اعتراضات مکرر متخصصین طب اورژانس در اردیبهشت موفق شدند ویزیت نوبت اول بیمار را به نام خود ثبت نمایند (طی سه ماه گذشته هیچکدام از خدمات پس از انتقال به سرویس بیمار به نام متخصص طب اورژانس ثبت نمیگردید)


۶-عدم وجود وضعیت معیشتی و اقامتی مناسب در بیمارستان مصطفی خمینی و فقدان اتاق استراحت پس از چهار ماه حضور طب اورژانس در آن مرکز (مسئولین بیمارستان به بهانه موقتی بودن حضور طب اورژانس در بیمارستان مصطفی خمینی از فراهم سازی امکانات رفاهی سر باز میزنند)


۷-عدم وجود منشی یا پرسنل مناسب برای ثبت کد کاهای متخصین طب اورژانس در سیستم HIS که متأسفانه منجر به ضرر و زیان مالی بسیار فاحش در حق متخصصین طب اورژانس میگردد بطوریکه میزان خالص دریافتی متخصصین طب اورژانس ایلام نه تنها از سایر همکاران در استانهای دیگر کمتر است بلکه حتی از کارکرد پزشکان عمومی هم کمتر می باشد ( علی رغم پیشنهاد پرداخت بخشی از حقوق منشی از درآمد خود متخصصین طب متأسفانه همکاری از طرف بیمارستان برای این مهم صورت نگرفت)


۸-وجود بی نظمی گسترده در کل سیستم که منجر به درگیریهایی میشود که متخصص طب اورژانس به ناچار در آن دخیل میگردد،از قبیل گم شدن پرونده های بیماران،عدم انجام تسویه حساب مالی بیماران در اورژانس قبل از انتقال به بخش و ...


۹-عدم اجرای دستورات طب اورژانس از قبیل سونوگرافی اورژانس درخواستی برای بیمار بستری و یا درخواست بستری در ICU و یا انجام پروسیجرهای کریتیکال مانند تعبیه چست تیوب برای بیمار تنشن پنوتوراکس (سرویسهای مربوطه از اجرای دستورات طب اورژانس ممانعت بعمل آورده و سیستم اداری بیمارستان نیز از ایشان حمایت مینمایند)


تمامی موارد فوق چندین نوبت در جلسات حضوری یا بصورت کتبی به اطلاع مسئولین بیمارستانها و دانشگاه رسانده شده و درخواست همکاری برای برطرف شدن نقیصه ها گردیده که متأسفانه بعلت عدم همکاری ایشان شرایط روز به روز برای حضور متخصصین طب اورژانس در شهر ایلام سختتر میگردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید