چهارمین کارگاه یک روزه کاربرد سونوگرافی در بیمار بدحال + امتیاز بازآموزی

 

زمان برگزاری : یکم اسفند ماه 1398

 

کارگاه یک روزه احیای قلبی پیشرفته نوزادان با استاندارد انجمن قلب آمریکا ( 2 اسفند ماه 1398 ) + امتیاز بازآموزی

 

تلفن تماس:۸۸۵۸۰۰۳۲-۰۲۱

از ساعت ۱۶ به بعد ۰۹۱۲۶۰۳۰۹۷۰

 

کارگاه احیای قلبی - تنفسی پایه بزرگسالان ( BLS ) همراه با اعطای مدرک بین المللی از کانادا

تاریخ برگزاری : 16 بهمن ماه 1398

محل برگزاری : تهران - بیمارستان آتیه

 

کارگاه احیای قلبی - تنفسی پیشرفته بزرگسالان ( ACLS) همراه با اعطای مدرک بین المللی از کانادا

تاریخ برگزاری : ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه 1398

محل برگزاری : تهران - بیمارستان آتیه

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند کارگاه یک‌ روزه‌ اکوکاردیوگرافی و سونوگرافی داپلر دربخش اورژانس (تئوری و عملی) توسط انجمن علمی طب اورژانس درتاریخ دوشنبه ۲۳دی سال۹۸ درمرکزمهارتهای بالینی

 

 انجمن علمی تخصصی طب اورژانس‌ ایران با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهداشت جهانی-دفتر مستقر در ایران اقدام به برگزاری دو دوره کارگاه‌ سه روزه ی اصول مدیریت

 

کارگاه پیشرفته سونوگرافی بر بالین در مراقبت های اورژانس و بحرانی ( 30 آیان و 1 آذر ماه 1398) + 10 امتیاز باز آموزی

 

کارگاه پیشرفته مدیریت راه هوایی با استفاده از ابزار های اندوسکوپیک در مراقبت های اورژانس و بحرانی (22 شهریور 1398) + امتیاز باز آموزی

 

 

اولین کنفرانس و کارگاه کاربرد های سونوگرافی و چهارمین کارگاه کاربرد های اکو کاردیوگرافی در مراقبت های ویژه + امتیاز بازآموزی