به گزارش کانال رزیدنتگرام، به نقل از دکتر میثم رضایی در ارتباط با جلسه دفتر دستیاری :

" در جلسه مشکلات آزمون ارتقا مطرح شد، و به گفته دکتر ایدنی، حدنصاب مجزا برای هر كدام از دسته سؤالات كشورى و قطبى در آزمون ارتقای سال 1397اعمال نمیشود."

🔻 شایان ذکر است، تا قبل از این شنیده ها از شوراى آموزش پزشكى و تخصصى درباره آزمون گواهينامه دستيارى تخصصى پزشكى امسال حاکی از آن بود که امسال علاوه بر کسب حد نصاب نمره قبولى معادل ٩٥، دستیاران سال آخر ملزم به كسب حداقل نمره قبولى ٤٥ (۶۰% سوالات) از هر كدام از دسته سؤالات كشورى و قطبى به طور مجزا شده بودند؛ موضوعی که بالقوه به یکی از عوامل استرس مضاعف بر دستیاران سال آخر تبدیل شده بود.

پایان خبر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید