علی رغم تهیه اساسنامه در خصوص راه اندازی کلینیک های سرپایی طب اورژانس توسط برخی فعالان صنفی در کشور و نیز با وجود قول مساعدت وزیر اسبق و حتی وزیر محترم فعلی وزارت در اجرای طرح کلینیک های سرپایی طب اورژانس ، متاسفانه متصدیان و صاحب منصبان طب اورژانس ایران در خصوص این مهم بسیار منفعل اقدام نموده و تاکنون هیچ گزارش موثری مبنی بر موافقت یا اجرای این طرح ارائه نشده است.

در شرایط فعلی و وجود بحران شلوغی در اورژانس های کشور که وزارت محترم به دنبال راهی برای کاهش این حجم از مراجعات اورژانس ها با ارجاع بیماران سرپایی به کلینیک های مرتبط می باشد با توجه به تجربه مثبت مشابه کشور های توسعه یافته در این خصوص ، راه اندازی کلینیک های سرپایی طب اورژانس کمک شایانی در حل این بحران خواهد نمود.

همکاران طب اورژانس در سراسر کشور در پیام های متعدد به خانه متخصصین طب اورژانس ایران خواستار نتیجه پیگیری های انجام شده توسط نمایندگان محترم انجمن در خصوص این مهم می باشند که در روز های آتی گزارشی تفصیلی در این زمینه منتشر خواهد شد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید