اینجا صفحه ویژه آموزش سونوگرافی در خانه متخصصین طب اورژانس است ، با توجه به اینکه از 2 سال پیش تاکنون رفرنس سونوگرافی به کوریکولوم آموزشی دستیاران طب اورژانس اضافه شده و همچنین وجود فلوشیپ

اینجا صفحه اخصاصی فلوشیپ های رشته تخصصی طب اورژانس می باشد . با توجه به اینکه رشته طب اورژانس در ایران از سال 1380 تاکنون شروع به کار و فعالیت نموده ولی متاسفانه در طی این سال ها فقط یک فلوشیپ در

 

 

خانه متخصصین طب اورژانس ایران در تاریخ 30 آذر ماه 1396 با هدف یکپارچه سازی و اطلاع رسانی و نیز گسترش رشته تخصصی طب اورژانس در ایران راه اندازی گردیده است ، با توجه به اینکه رشته