اینجا صفحه ویژه آموزش سونوگرافی در خانه متخصصین طب اورژانس است ، با توجه به اینکه از 2 سال پیش تاکنون رفرنس سونوگرافی به کوریکولوم آموزشی دستیاران طب اورژانس اضافه شده و همچنین وجود فلوشیپ سونوگرافی در دنیا که بزودی این فلوشیپ وارد ایران خواهد شد ، در اینجا کلیه فیلم های آموزشی سونوگرافی ، اسلاید ها ، کتاب های مرتبط و سایر فایل های مرتبط درج خواهد شد