دانلود کتاب و فایل

دانلود کتاب بی نظیر دستنامه تینتینالی طب اورژانس (2016) 

کتاب خلاصه کاربردی مطالب آخرین نسخه تینتینالی (ویرایش هشتم سال 2016 ) ویژه دستیاران و متخصصین طب اورژانس