کارگاه ها

 

کارگاه احیای قلبی - تنفسی پایه بزرگسالان ( BLS ) همراه با اعطای مدرک بین المللی از کانادا

تاریخ برگزاری : 16 بهمن ماه 1398

محل برگزاری : تهران - بیمارستان آتیه