ریاست بخش اورژانس در تمامی مراکز درمانی و آموزشی تحت پوشش دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی بر عهده متخصص طب اورژانس است .

 

در بیمارستان های فاقد متخصص طب اورژانس تا زمان تامین نیروی تخصصی طب اورژانس ، مسئولیت اداره بخش اورژانس بر عهده یکی از متخصصین مقیم اورژانس با اولویت رشته های داخلی و جراحی عمومی است .

 

در بیمارستان های تک تخصصی در صورت نبود متخصص طب اورژانس ریاست بخش اورژانس متناسب با رشته تخصصی مربوطه تعیین گردد .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید