سطح بندی متخصصین طب اورژانس از متخصصین سایر رشته های تخصصی که از سال های قبل شروع شده بود ، متاسفانه علی رغم نامه های اعتراضی متعدد این متخصصین ، جلسات مکرر با مسئولین در وزارت خانه ، شورای عالی بیمه ، سازمان های بیمه گر پایه ، سازمان نظام پزشکی و ... متوقف نگردید و در جدیدترین اقدام شاهد تغییر ارزش K خدمات در بخش بستری و سرپایی می باشیم !

خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته طی سالیان اخیر در جهت تضعیف جایگاه رشته طب اورژانس :

1 - مخالفت رسمی چندین سال قبل از سوی ریاست یکی از انجمن ها در نامه به وزیر وقت در مخالفت با حضور متخصصین طب اورژانس در بیمارستان های آموزشی و خصوصی

2 - اجبار به کار در بخش دولتی با کمترین میزان دریافتی نسبت به متخصصین سایر رشته های تخصصی و عدم اجازه کار به این متخصصین جهت فعالیت در مطب و بخش خصوصی

3 - مخالفت شدید وزارت خانه و سایر رشته های تخصصی در تصویب و راه اندازی کلینک های سرپایی اورژانس ( urgent care)

4 - عدم پرداخت ویزیت های پایه ، مصوب و قانونی این متخصصین از سوی شرکت های بیمه گر به بهانه های مختلف

5 - کاهش ارزش کا خدمات متخصصین طب اورژانس علی رغم افزایش کا خدمات سایر رشته های تخصصی

6 - نپذیرفتن نسخ سرپایی متخصصین طب اورژانس توسط سازمان های بیمه گر

7- عدم ‎پرداخت حق مقیمی به متخصصین طب اورژانس علی رغم دستورالعمل های مصوب مقیمی برای این متخصصین

8- اعمال کسورات وسیع و غیر قانونی توسط شرکت های بیمه گر در حالی که متخصصین این رشته دارای هیچگونه منبع درآمدی غیر از اورژانس ها (شامل کار در مطب و بخش خصوصی ) نمی باشند

9 - عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر شمول قانون بهره وری برای پزشکان به خصوص متخصصین طب اورژانس با وجود شرایط فوق العاده سختی کار متخصصین این رشته

10 - عدم اجازه تحصیل به متخصصین طب اورژانس در مقاطع فوق تخصصی و فلوشیپ ( مخالفت شدید وزارتخانه و سایر رشته های تخصصی )

11 - کاهش قابل توجه سقف درآمدی برای این متخصصین از طریق سامانه های HIS ، قاصدک و ... جهت سطح بندی درآمدی این متخصصین از متخصصین سایر رشته های تخصصی

12- و در تازه ترین و جدید ترین اقدام :
تغییر ارزش K خدمات در بخش بستری و سرپایی !

پیکر بی جان رشته طب اورژانس که اکنون وزارت محترم به دنبال راه کاری برای احیای آن می گردد نتیجه تمام تصمیماتی است که از سال ها قبل تا کنون علیه این رشته تخصصی گرفته شده است .

به دنبال یافتن راه حل پیچیده ای برای احیای طب اورژانس نباشید !

اگر موانع را برطرف سازید این رشته خود به خود احیا خواهد شد در غیر این صورت وزارت محترم بداند که با ادامه آسیب به این رشته تخصصی در وهله اول مردم شریف ایران و متعاقبا سیستم درمان کشور و نیز جامعه پزشکی متحمل تبعات ، عوارض و خسارات جبران ناپذیر زیادی خواهد شد که مسئولیت آن تمام و کمال بر عهده مسئولین و تصمیم گیرندگان در مجموعه وزارت بهداشت و درمان کشور و همچنین دیگر عاملان و مسببان آن خواهد بود .

(خانه متخصصین طب اورژانس ایران)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید