اعتراض متخصصین طب اور‌ژانس بیمارستان شهدای لنجان استان اصفهان به تغییر نظام پرداخت پزشکان متخصص طب اورژانس به دنبال کاهش درصد کارانه پزشکان و پرداخت فیکس پیمنت

 

استاد ارجمند، جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 با سلام

   نظر به مجموعه حوادثی که در چند سال اخیر گاه خواسته و گاه ناخواسته اتفاق افتاده است و