وبینار آشنایی با اصول تریاژ در شرایط بحران + امتیاز بازآموزی

تاریخ : دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
ساعت برگزاری : ۸ الی ۱۰ صبح

لینک شرکت در برنامه :


http://vc.bmsu.ac.ir/ri0dxqodq83b

 

با توجه به پاندمی بیماری COVID-19 و در راستای اهمیت به اشتراک گذاشتن تجربیات و دانش متخصصان حوزه های مختلف در ارتباط با کنترل این بیماری، شرکت دارویی آسترازنکا باهدف به روز رسانی اطلاعات در این